Forshaga kommun, Vård o Omsorg, LSS

Forshaga kommun, två mil norr om Karlstad, har tillsammans med de kommunala bolagen drygt 900 anställda. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka på. Visionen, Forshaga barnkommun, lyfter ett framtidsperspektiv där vi bygger ett samhälle för nuvarande och kommande generationer. Vi sätter fokus på ett välkomnande förhållningssätt och att göra skillnad för våra invånare, varje dag!

Kommunens insatser inom verksamhetsområdet vård och omsorg har som mål att underlätta för den enskilde att få en väl fungerande vardag. Det handlar bland annat om att underlätta boendet och den dagliga livsföringen för personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig på egen hand.

Beskrivning

Forshaga kommun söker stödfamiljer som kan ta emot barn/ungdomar med funktionsnedsättning i sitt hem några dygn i månaden företrädesvis helg samt ibland på lov.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till korttidsvistelse i stödfamilj. Syftet är att avlasta vårdnadshavare samt erbjuda miljöombyte. Insatsen föregås av beslut från LSS-handläggare.

Arbetsuppgifter

Stödfamiljen ger en annan familj avlastning genom att ta emot barnet/ungdomen i det egna hemmet. Insatsen ger också miljöombyte och träning i sociala sammanhang. Tanken är att barnet/ungdomen ingår som en naturlig del i stödfamiljens vardag.

Kvalifikationer

Uppdraget stödfamilj kräver ingen särskild yrkeskompetens men familjen bör ha erfarenhet av barn och unga samt en stabil livssituation. Avsikten är att kontakten ska bli varaktig för att skapa trygghet för individen och dennes anhöriga. Uppdraget stödfamilj kräver engagemang och intresse samt utrymme i vardagen för att ta emot barn/ungdom. 

Villkor

Stödfamilj är ett uppdrag och inte en anställning. Det ersätts genom arvode och omkostnadsersättning baserat på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommendationer.

Innan man blir stödfamilj görs en kontroll i polis- och socialregister samt en intervju. Stödfamiljer omfattas av sekretesslagen och har tystnadsplikt. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Arvode och omkostnadsersättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Några dygn per månad
Ort Forshaga/Deje
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/27
Kontakt
  • Terese Christiansen, 054-17 20 71
Publicerat 2019-04-03
Sista ansökningsdag 2019-09-30

Tillbaka till lediga jobb